Sinnesrogudstjänsterna

Sinnesrogudstjänsterna

Ecclesiolae in ecclesia, den lilla kyrkan i kyrkan, är ett uttryck som b.la. John Wesley använde inom Metodismen (som idag är en del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han talade om kyrkans förnyelse. Att den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till...

Tack Linnéa!

Vid årsskiftet avslutade Linnéa Keihag sin tjänst som ungdomsledare i vår församling. Vi vill ge ett STORT TACK till dig Linnéa för det engagemang och den tid du gett till våra barn och ungdomar! Du har spridit mycket glädje, samtidigt som du byggt upp ett förtroende...

Ett vänporträtt av Arne Bergvall

En av vår församlings väl kända medlemmar är Arne Bergvall. Han har varit församlingens ordförande, leder blåsorkestern och har nu senast startat Seniorfixarna. Men vem är han egentligen, Arne Bergvall? Jag fick en intervju med honom som ledde till ett intressant...

Missionsgudstjänsten 30/12 2018

Med definitionen ”Mission är att upptäcka vad Gud gör och att vara en del i det” uppfylldes gudstjänsten av hur det kan påverka oss att också våga vara en del i det…. Ett av de missionsprojekt som församlingen stödjer är Equmenias bibelskola Apg29 som flyttar mellan...