“Jaha, är det Du som är här, Jesus!”

“Jaha, är det Du som är här, Jesus!”

Tro och Gud var inte något som var särskilt närvarande i Bengt Kindhs hem under uppväxten. Hans familj var inte troende eller gick i kyrkan. Men funderingarna fanns alltid där. Funderingar över tillvaron och meningen. Kanske fanns den att hitta i buddhism? Eller i ett...
Barn- och ungdomsår i Hasslösa

Barn- och ungdomsår i Hasslösa

Hans Ek är uppvuxen i Hasslösa och berättar om sin tid i söndagsskolan, scout och konfirmation. Hans berättar också om andra händelser i Hasslösa. Vi skall ju samlas i Hasslösa missionshus nu på söndag för att fira tacksägelsegudstjänst en månad innan församlingen...
Från kontrabas till hemgrupp

Från kontrabas till hemgrupp

Vasti Sjögren, 75, är under trygga förhållanden uppvuxen i Götene. Föräldrarna var flitigt engagerade i ortens ÖM-församling och fadern startade upp flera ungdomsaktiviteter bland annat “Ungdomskedjan”. I ungdomssträngmusiken spelade Vasti kontrabas och...
Skånepågen som blev missionär

Skånepågen som blev missionär

Han har arbetat med apoteksskolor i Afrika, fått fly hals över huvud från våld och kaos och landat i Lidköping, där han bland annat engagerat sig i styrelsearbete i Missionskyrkan i många år. Lars Stenseke har varit med om mycket och tron har varit som en röd tråd...
Tjejen från Botten är toppen!

Tjejen från Botten är toppen!

Carolin Leckström, 19 år, blir ny Barn- och Ungdomsledare i församlingen. Hon kommer att arbeta i alla församlingens barn- och ungdomsgrupper. Hon är väl känd sedan tidigare i församlingen och har just kommit hem efter ett års studier på en bibelskola på Cypern Nu är...
Ester är trygg i Guds hand

Ester är trygg i Guds hand

Ester Dalemo, 22, är uppvuxen strax utanför Lidköping, i Lovene närmare bestämt, där föräldrarna äger ett lantställe. Klasserna 1-6 gick hon i Råda och högstadiet i Rudenschöldskolan. Studenten tog hon på De la Gardiegymnasiets naturprogram och fram till nu har hon...