Livesänd gtj 2021-06-06

Livesänd gtj 2021-06-06

Tema: Dopet – gemenskap, mening och hopp under pandemins tid Samtalspredikan ledd av Krister Liljegren. Valter Svensson sjunger och spelar och Sune Eriksson leder gudstjänsten.
Livesänd gtj 2021-05-16

Livesänd gtj 2021-05-16

Tema: Hjälparen kommer Krister Liljegren predikar. Anders Fagerberg sjunger och spelar och Carolin Leckström leder gudstjänsten. ”Det är både förståeligt men samtidigt lite sorgligt att vi ska känna oss osäkra inför den tredje personen i treenigheten. Särskilt...