Ge en gåva

Grunden för vår församlings existens är i första hand Guds kärleksfulla handlande genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Församlingen bärs upp av vårt gemensamma engagemang genom bön, arbete och givande. Det utgivande livet är den livshållning Jesus lär oss genom sitt liv. Att dela med sig är därför ett viktigt uttryck för kristen tro. Vår ekonomi bygger helt på frivilliga gåvor. Nedan presenteras olika alternativ för ekonomiskt stöd. Det är viktigt för vår församling med en ekonomi som är i balans så att vi kan göra insatser där det behövs och fortsätta att ha duktiga medarbetare.

Kollekt, som historiskt varit helt och hållet kopplat till det kontanta givandet i kollektboxen vid församlingens gudstjänster, är det samlande namnet för gåvor som på olika sätt ges till församlingens arbete lokalt och internationellt. Givandet har mer och mer gått från kontanter i kollektboxen till andra alternativ, som syns nedan. Oavsett hur gåvorna ges är det viktigt med kontinuitet. Det bästa för att få ett stabilt och kontinuerligt givande är en stående månatlig banköverföring som du själv kan lägga in i din internetbank.

Equmenia Lidköping, vårt barn- och ungdomsarbete, har egna konton och nummer, se information nedan.

Kontonummer

Församlingen
Bankkonto: 8314-7, 44 010 576-5 (offerkonto)
Bankgiro: 983-0324
Swish: 123 696 83 58

 

Equmenia Lidköping (barn- och ungdomsarbetet)
Bankkonto: 8314-7, 3 307 694-4
Bankgiro: 5306-7187
Swish: 123 576 31 56

 

Du kan också ge en gåva till:

Kyrkornas gemensamma sociala kassa i Lidköping

Swisha din gåva till det diakonala arbetet i stan till 123 155 6406

Olika sätt att ge

Månadsgivande
Det regelbundna givandet kan med fördel göras med stående banköverföring till församlingens offerkonto 8314-7, 44 010 576-5. Du kan även göra insättning via församlingens bankgiro: 983-0324. Det går också att ordna genom kontakt med din bank eller med hjälp av en blankett du fyller i.

Aktie- och aktiefondsutdelning
Du kan skänka utdelningen från dina aktier eller aktiefonder till församlingen. Fördelen med det är att församlingen (och andra ideella organisationer) inte behöver betala skatt på det. Om du själv tar utdelningen går det bort 30% som du får betala i skatt.

Kollekt och Swish
Kollekt tas normalt upp vid församlingens gudstjänster, kontant och via betaltjänsten Swish. Om du inte anger något specifikt ändamål går din gåva till församlingskassan. Swish-nummer 123 696 83 58.

Testamente
Genom att skriva testamente kan du låta dina medel (eller en del av dem) gå till Lidköpings missionsförsamling eller barn- och ungdomsarbetet genom Equmenia Lidköping.

Minnes- och högtidsgåvor
Du kan låta minnesgåvor i samband med begravning gå till Lidköpings missionsförsamling eller Equmenia Lidköping. Vid högtidsdagar kan du önska eller ge gåvor till församlingen eller Equmenia Lidköping.
Vill du som ger lämna över ett gåvobrev till den ni firar så kan du kontakta expeditionen.

Kyrkoavgift
Du kan ge kyrkoavgift, på 1%, till vår församling genom vårt samfund Equmeniakyrkan. Av den går 70% till församlingen och 30% till samfundet. Om kyrkoavgift