Title Image

Diakoni

DIAKONI – vad är det?

Kort och gott kan man säga att diakoni är kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. Ordet diakoni och diakon kommer från grekiskans diakonia som betyder ”tjänst”. Den svenska ekumeniska diakonidefinitionen sammanfattar bra vad diakoni står för.

Diakoni är medmänsklig omsorg,
grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv,
och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet
möta människan och hennes utsatthet.

Diakoni är att tro ”med händerna”…kristen tro omsatt i handling. Jesus säger:
– Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem.
– Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.

Frasen av Charles Sheldon ”What Would Jesus Do?” förkortad WWJD är en bra fråga rakt in i det diakonala arbetet ”Vad skulle Jesus göra?”

Det diakonala tänket genomsyrar egentligen det mesta av arbete i en församling och finns bl a här:

vardagens mötesplatser där Guds kärlek får bli konkret
 • samlingar där gemenskapen är i fokus (Sopplunchen, Onsdagsträffen)
 • planerad besöksverksamhet

det lågmälda samtalet när livet brister

 • möjligheten att uttrycka tankar tillsammans med en medmänniska som vill lyssna
 • livsberättelsen får ta plats i förtroende och trygghet
kyrkornas gemensamma sociala kassa
 • tillfälligt stöd av dagligvaror i samverkan med Agape Mathjälpen
 • utdelning av matkassar mm vid jul-diakonicentralen
delaktighet i människors funderingar och frågor
 • samlingar kring liv och tro (hemgrupper, Alpha, temakvällar utifrån existentiella frågor)
 • självhjälpsgrupper om beroende (Celebrate Recovery tillsammans med Hela Människan)
alla människors lika värde
 • att vara en röst för ”skörheten” i vårt samhälle
 • att påvisa behov samt främja rättvisa och inkludering för att minimera utanförskap
en ”kyrka” ute på stan
 • engagemang i Cafébussen genom föreningen On Road for Jesus
 • teologi blir ”TE-o-LOGI”…kaffe & bulle och samtal om livet

Vi vill peka på hopp och ljus i mörkret!

Yvonne Jureheim, diakon