Diakoni

Vad är det för något?

Kort och gott kan man säga att diakoni är kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. Ordet diakoni och diakon kommer från grekiskans diakonia som betyder ”tjänst”. Den svenska ekumeniska diakonidefinitionen sammanfattar bra vad diakoni står för.

Diakoni är medmänsklig omsorg,
grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv,
och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet
möta människan och hennes utsatthet.

Diakoni är att tro ”med händerna”, d v s kristen tro omsatt i handling. Jesus säger: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem.” och ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.” Frasen av Charles Sheldon ”What Would Jesus Do?” förkortad WWJD är en bra fråga rakt in i det diakonala arbetet ”Vad skulle Jesus göra?” Det diakonala tänket genomsyrar egentligen det mesta av arbetet i en församling.

Vi vill peka på hopp och ljus i mörkret!
/Yvonne Jureheim, diakon

YVONNE JUREHEIM
Diakon
0510-301282
Skicka epost

Vardagens mötesplatser där Guds kärlek får bli konkret

 • Samlingar där gemenskapen är i fokus (Sopplunchen, Onsdagsträffen)
 • Planerad besöksverksamhet

Delaktighet i människors funderingar och frågor

 • Samlingar kring liv och tro (hemgrupper, Alpha, temakvällar utifrån existentiella frågor)
 • Självhjälpsgrupper om beroende (Celebrate Recovery tillsammans med Hela Människan)

Det lågmälda samtalet när livet brister

 • Möjligheten att uttrycka tankar tillsammans med en medmänniska som vill lyssna
 • Livsberättelsen får ta plats i förtroende och trygghet

Alla människors lika värde

 • Vara en röst för ”skörheten” i vårt samhälle
 • Påvisa behov samt främja rättvisa och inkludering för att minimera utanförskap

Kyrkornas gemensamma sociala kassa

 • Tillfälligt stöd av dagligvaror i samverkan med Agape Mathjälpen
 • Utdelning av matkassar m m vid jul-diakonicentralen

En ”kyrka” ute på stan

 • Engagemang i Cafébussen genom föreningen On Road for Jesus
 • Teologi blir ”TE-o-LOGI” = kaffe och bulle och samtal om livet