Mission

Mission är en viktig del av Lidköpings Missionsförsamling. De missionsprojekt vi stöder just nu är arbetet för utsatta kvinnor i Mordokajhuset i Tampico, Mexiko, samt stipendier till pastorskandidater i Ecuador. Lilla Boden på sommarhemmet Skogshyddan stöttar Equmeniakyrkans projekt ”Fred för Syrien” och ”Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon”.

Ansvariga

Vi har en missionskommitté som jobbar med de frågor som berör våra missionssatsningar. Den består av Margareta Holm-Lorin, Kerstin Kvernes, Emilia Lindahl, Johan Lindahl och Fabiola Owebratt.

Mexiko

Mordokajhuset i Tampico

Lidköpings Missionsförsamling stöder Mordokajhuset, som är en plats i Tampico som hjälper utsatta kvinnor att skapa sig ett självständigt liv. Fattiga kvinnor som inte har utbildning eller arbete och inte kan försörja sina barn hittar här en tillflykt.

Olika medlemmar av ”Agua viva”-kyrkan hjälper till frivilligt och använder sina yrkeskunskaper för att hjälpa dem och naturligtvis får de höra om Jesus också.

Läs mer i broschyren om arbetet i Mexiko.

Fabiola Ovebratt (medlem i Lidköpings Missionsförsamling) tillsammans med Marta Lozano (föreståndare för Mordokajhuset)

ECUADOR

STIPENDIER TILL PASTORSKANDIDATER

Lidköpings Missionsförsamling stöttar Equmeniakyrkans projekt ”Stipendier till pastorskandidater”. De som studerar teologi har en möjlighet att söka ett stipendium från vår samarbetskyrka, Pactokyrkan (La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador). Stipendiet består av 50 dollar per månad som stöd för studiekostnaderna. Pastorskandidaterna studerar på ett seminarium i huvudstaden Quito och gör sin praktik i någon av Pactokyrkans församlingar. För närvarande läser tre av studenterna på heltid. De är alla i 20-årsåldern och kommer från enkla förhållanden.

APG29

Apg29 är en internationell lärjungaskola där 18-24 elever, ett ledarteam och olika lärare, från minst två olika kulturer, samlas under tre månader, för att dela livet och tron med varandra. Hösten 2018 ägde en av skolorna rum i Ecuador. Utgångspunkt var staden Cayambe norr om huvudstaden Quito. En av församlingens medlemmar var med som deltagare och två tidigare medlemmar deltog som ledare.

Syrien & Libanon

Insamlade medel från Lilla Boden på Lidköpings Missionsförsamlings sommarhem Skogshyddan har de senaste två åren gått till Equmeniakyrkans projekt Fred för Syrien och Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon.

Equmeniakyrkans samarbetspartner heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden”. Den grundandes 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien. NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal. Många av flyktingarna var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit, en utveckling som fortsatt och eskalerat p g a det pågående kriget i Syrien. Från och med hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och bland internflyktingar som är kvar inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna inom det humanitära programmet.

I Syrien distribuerar NESSL nödhjälp från sina lokala församlingar inne i Syrien och hjälper till med skolavgifter, skoluniformer och skolväskor. I Libanon har NESSL startat sin sjätte skola i anslutning till flyktingläger i Beekadalen. Barnen läser enligt syrisk läroplan och lärarna är ofta själva flyktingar.

  Fred för Syrien

  Homs, där två miljoner människor bodde före kriget, blev nästan totalt förstört under ockupationen. Med hjälp av kyrkor i väst ger kyrkan stöd till mat, förnödenheter, återuppbyggnad och en ny framtid.

  Insamlingsbehov: 500 000 kr
  Projektkod: SYR 46210

  Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand.  Även om kriget inte är över, så har det dock blivit lugnare och säkrare i vissa områden och en del människor har haft möjlighet att kunna återvända. Men det är fortsatt stora ekonomiska och sociala problem eftersom arbetslösheten är mycket hög och priserna bokstavligt talat rustat i höjden. De flesta människor har förlorat sina jobb under kriget och om man har ett arbete så är det oftast som daglönare dvs man lever av den inkomst som man kan få ihop under dagens lopp.  Många människor som inte varit fattiga tidigare lever nu i utsatthet och fattigdom och behöver hjälp med basala behov som rent vatten, hyra till bostad, pengar till skolavgifter, mediciner etc. Till denna osäkra tillvaro kommer hoten om eskalering av våld, hot om terror och stormakternas ovilja att kunna skapa en varaktig fred.

  Många miljoner människor ur Syriens befolkning är flyktingar i sitt eget land, så kallade ”internflyktingar”. Det är dessa familjer som Synodens arbete främst vänder sig till. För många av dessa är situationen väldigt svår med brist på rent vatten, el, mat, värme – och arbete. Nödhjälpen distribueras via Synodens lokala församlingar som ser till att de människor som har störst behov får tillgång till adekvat hjälp.

  INSAMLING OCH BUDGET

  Vi räknar med att stötta 2000 elever/år med 250 kr/ elev under en treårsperiod. Vi önskar också att fler blir månadsgivare som kan ge regelbundet genom autogiro till Synodens arbete. Här är några exempel på vad ett bidrag kan ge:

   

  • Hyresbidrag till en familj som är internflyktingar = 1500 kr/mån
  • Medicin och läkarvård/familj = 1000 kr/mån
  • Matpaket för en familj = 500 kr/månad
  • Hygienpaket till barnfamilj (blöjor, barnkläder m m) = 300 kr/mån
  • Värmepaket med gasol för matlagning = 150 kr/mån

  Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon

  Lek, rörelse, musik och vänskap är viktiga redskap som hjälper barnen att bearbeta det de varit med om men hjälper dem också att hantera en många gånger oviss vardag och framtid.

  Insamlingsbehov: 2,3 miljoner kr
  Projektkod: LIB 46210

  Drygt hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land eller någon annanstans. Att vara på flykt handlar om att inte ha en trygg vardag. Att inte veta när man måste bryta upp eller hur länge man måste stanna på ett ställe. Att ha svårt att hitta rutiner för sitt liv och att inte veta om man kommer att kunna påverka sin egen framtid.

  Speciellt barnen är en utsatt grupp. Därför har Equmeniakyrkans partner, NESSL (Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon) bedrivit skolverksamhet för syriska flyktingbarn i  Libanon sedan 2016.  Även om en del barn nu har kunnat återvända hem och fortsatt sin skolgång i Syrien, så finns tyvärr behovet fortfarande kvar.

  Eleverna är i åldern 6 – 13 år och man försöker läsa enligt syrisk läroplan;  arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik. Anställda lärare och annan personal kommer dels ifrån Synodens övriga skolor, dels från  flyktinglägren där det finns redan utbildade lärare m fl som behöver ha arbete.

  INSAMLING OCH BUDGET

  Totalkostnad för en elev under ett läsår är 11 500 kr. Då ingår allt från lokaler, lärarlöner, försäkringar, skolskjuts, måltider, skolmaterial m m. Equmeniakyrkan har som mål att bidra till att minst 200 barn får denna möjlighet att gå i skolan under en treårsperiod. Här är några exempel på vad ett bidrag kan ge:

   

  • En lärarlön = 7500 kr/mån
  • Hyra för skollokaler och uppvärmning = 1800 kr/mån
  • Försäkringar = 900 kr/mån
  • Utrustning för undervisning = 600 kr/mån
  • Läromedel för en elev under ett läsår = 400 kr/månad
  • Skollunch för en elev/dag = 200 kr/mån
  • Skolskjuts för en elev/dag = 100 kr/mån

  Vill du ge en gåva?

  90-konto: 900328-6
  Swish: 123 900 3286
  För att stötta projektet Fred för Syrien ange SYR 46210 som meddelande.
  För att stötta projektet Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon ange LIB 46210 som meddelande.

  Bli månadsgivare!