Mission

Mission är en viktig del av Lidköpings missionsförsamling. Det missionsprojekt vi stöder just nu är projektet ALAS DE LIBERTAD – Vingar till frihet. Tanken är att projektet ska ge vingar till frihet för alla de som sitter fast i destruktiva relationer där våld, misshandel och övergrepp är vanliga.

Equmeniakyrkans missionär Gunilla Eliasson arbetar med projektet Alas de libertad (Vingar till frihet) Från och med maj 2024 är Gunilla vår församlings missionär vilket innebär ett närmare samarbete med projektet.

Alas de libertad startade i staden Montecristi på kusten i Ecuador och bedrivs av Förbundskyrkans sociala gren FACE tillsammans med kustdistriktet på regional nivå i provinsen Manabi. Equmeniakyrkan bidrar ekonomiskt och personellt.

Ansvariga

Vi har en missionskommitté som jobbar med de frågor som berör våra missionssatsningar. Den består av Margareta Holm-Lorin, Emilia Lindahl, Johan Lindahl och Fabiola Owebratt.

Alas de Libertad

Ecuador

I staden Montecristi på kusten i Ecuador startades projektet ”Alas de Libertad” i november 2019. Projektnamnet översätts på svenska till ”Vingar till frihet”. Det är tänkt att projektet ska ge just vingar till frihet för alla de som sitter fast i destruktiva relationer där våld, misshandel och övergrepp är vanliga. Den statistik som finns i Ecuador talar sitt tydliga språk, det är vanligt förekommande att främst kvinnor blir utsatta för våld av sina partners och även våld eller sexuella övergrepp mot barn har höga siffror. Det kan röra sig om fysiska, psykologiska, sexuella, ekonomiska och/ eller andliga övergrepp och många i samhället får aldrig någon adekvat hjälp.

För att bryta en eskalerande våldsspiral på samhällelig nivå så behövs långsiktiga, professionella insatser och teamet har som fokus att arbeta förebyggande genom att utbilda både vuxna och barn i dessa frågor. Man ger stödsamtal och terapi för den som önskar samt bistår med vägledning i juridiska frågor. Teamet finns med som medvandrare i processen för vad som är varje enskild kvinnas behov för att känna sig trygg och kunna gå vidare i sitt liv. Att arbeta med att stärka kvinnor till ett självständigt liv genom att de kan få en förändrad självbild ingår i detta och möjligheter till att kunna försörja sig. Givetvis hoppas man att dessa insatser ska förändra individer, familjer och hemförhållanden.

Denna typ av arbete är i princip obefintligt i Ecuador så därför är behoven extremt stora. Förbundskyrkan vill utveckla projektet i ett distrikt först för att sedan kunna utvärdera och påbörja ett liknande arbete i ytterligare distrikt.

Läs mer om Alas de Libertad >>

Vill du ge en gåva?

90-konto: 900328-6
Swish: 123 900 3286
För att stötta projektet Alas de Libertad – Vingar till frihet ange projektnummer 45170 som meddelande
För att stötta katastroffonden ange Ukraina

Bli månadsgivare!