Linnea KeihagVid årsskiftet avslutade Linnéa Keihag sin tjänst som ungdomsledare i vår församling. Vi vill ge ett STORT TACK till dig Linnéa för det engagemang och den tid du gett till våra barn och ungdomar!
Du har spridit mycket glädje, samtidigt som du byggt upp ett förtroende i samtal om tro och livets allvar. Du har utmanat både dig själv och våra ungdomar och i andakter och gudstjänster har du lett oss in i tillbedjan med din lovsång. Du har också varit uppskattad i vårt arbetsteam och hos församlingen i stort!
Nu önskar vi dig all lycka i fortsättningen och Guds rika välsignelse!

Samuel Östersjö,
Pastor med inriktning barn- och ungdom