Title Image

Gudstjänster

Gudstjänst

Under sommaren och hela september 2020 har vi firat gudstjänst utomhus på vårt vackra Skogshyddan kl 10.00. Från och med oktober flyttar vi tillbaka in i kyrkan. Max 50 deltagare på gudstjänsterna. Varannan söndag är det söndagsskola om ett parallellt arrangemang med egen ingång samtidigt som gudstjänsten.


Gudstjänst via nätet

Under pandemi-tiden har vi sänt en gudstjänst/andakt varje vecka via vår youtube-kanal. Vi filmar på olika platser i vår kyrka och i vår stad. Det är en blandning av intryck och medverkande och vår önskan är att alla som deltar och tittar ska få känna en närhet till kyrkan trots att man inte kan var där fysiskt. Genom att fånga olika platser och vyer som man kan känna igen sig i och njuta av tänker vi att vi får använda de fördelar och möjligheter som en ny form för gudstjänst, den webbaserade, erbjuder. Välkommen! Här hittar du vår kanal.

Fokus: gemenskap 4

Fokus är undervisningsmaterial för hemgrupper och enskilda andakter. Här är del 4 av serien om gemenskap där vi får fokusera på Jesu bergspredikan och vilka effekter den har eller kan ha på gemenskap.

Fokus: gemenskap 3

Fokus är undervisningsmaterial för hemgrupper och enskilda andakter. Här är del 3 av serien om gemenskap där Jesus och hans lärljungar möter en mängd människor med behov. Hur påverkar det dem och deras gemenskap och vad kan vi lära av […]

Fokus: gemenskap 2

Fokus är undervisningsmaterial för hemgrupper och enskilda andakter. Här är del 2 av serien om gemenskap. Här utmanar gemenskapen Jesu lärjungars motiv och ambitioner.

Lyssna på predikan
Sinnesrogudstjänst (inställt pga Corona-pandemin)
Ecclesiolae in ecclesia, den lilla kyrkan i kyrkan, är ett uttryck som b.la. John Wesley använde inom Metodismen (som idag är en del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han talade om kyrkans förnyelse. Att den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar.

I Lidköpings Missionsförsamling får vi idag uppleva något av detta då vi varje onsdag firar vad vi kallar en sinnesrogudstjänst. En stadig grupp av ”kyrkvana” och även ovana kyrkobesökare möts till en gudstjänst som ser lite annorlunda ut än den som vi firar på söndagarna.

Den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar.

Vi följer idag det program som också Equmeniakyrkan framhåller, Celebrate Recovery, vilket ungefär betyder; att fira tillfrisknandet. Det utgår från tolvstegsprogrammet som hjälper människor att tillfriskna från b.la. beroendesjukdomar och andra bekymmer.

Men kanske du tänker, jag har inte problem med detta. Nej, det är det som är det fina, man behöver inte ha problem för att gå på dessa gudstjänster. Gudstjänsterna ger verktyg för livet som stort och framför allt erbjuds en stund av andlig mat och vila mitt i veckan.

Vi gör detta tillsammans med ”Hela människan” som är kyrkornas gemensamma verksamhet för att hjälpa människor i nöd här i Lidköping.

Som du kanske vet serveras det soppa innan själva gudstjänsten, vilken är själva orsaken till att sinnesrogudstjänsten finns idag. Vår diakon, Yvonne har under flera år med sina medarbetare lagat soppa och bakat bröd för att alla med eller utan pengar ska kunna få ett mål mat.

Så varmt välkommen på ett besök och dessutom slipper du att laga lunch den dagen.

Krister Liljegren, pastor