Gudstjänster

Gudstjänsten är kärnan i kyrkans liv och verksamhet. Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag och oftast kl 11:00 i vår kyrka på Esplanaden 3 i Lidköping. På sommaren firar vi oftast på Skogshyddan kl 10:00 eller tillsammans med andra församlingar på olika platser. Se kalendern >>

Lyssna

Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping

Undervisning från Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping via Söndaghelaveckan

Döden och livet – Elin Alm – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
byLidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Döden och livet – Elin Alm – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Bara ett är nödvändigt – Tina Hjortlinger – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Enheten i Kristus – Krister Liljegren – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Vårt dop – Krister Liljegren – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Treenigheten – Krister Liljegren – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Pingst – Tina Hjortlinger – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping

Varannan vecka kan man läsa en ny kortare andakt eller reflektion i vår blogg. Här är den senaste:

Båda sidor om kyrkväggen

Vid ett tillfälle behövde jag en bild på Missionskyrkan. Tidigt en vacker morgon i härligt solsken passade jag på. Ödmjukt fick jag böja mig ner för att lite underifrån hitta en bra vinkel. När jag senare tittade på bilden upptäckte jag att både kyrktorn och...

Under pandemin firade vi gudstjänst på olika sätt, både fysiskt på olika platser och med olika antal personer och digitalt på olika sätt, beroende på restriktioner och förutsättningar. Många av gudstjänsterna finns tillgängliga att titta på i efterhand via YouTube. Under största delen av 2020 var gudstjänsterna förinspelade och filmades på olika platser och med olika inslag och medverkande. Under vårterminen 2021 hade vi livesända gudstjänster.

Livsmodsgudstjänt & sopplunch

”Ecclesiolae in ecclesia”, den lilla kyrkan i kyrkan, är ett uttryck som bl a John Wesley använde inom Metodismen (som idag är en del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han talade om kyrkans förnyelse. Att den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar. I Lidköpings Missionsförsamling får vi uppleva något av detta då vi varje onsdag firar vad vi kallar en livsmodsgudstjänst. En stadig grupp av besökare möts till en gudstjänst som ser lite annorlunda ut än den som vi firar på söndagarna.

Livsmodsgudstjänsten byggs kring livspärlorna i frälsarkransen. Den handlar om det behov som vi alla har, att vårt hopp och vår tro blir bevarade och förstärkta, särskilt i en tid som är krävande på många sätt. Pärlorna fungerar som en ”trampolin” för olika teman som berör det mänskliga livet och vardagen. Tre gånger firar vi nattvard tillsammans och då blir det en enkel gudstjänst kring detta.

25 jan Presentation av frälsarkransen
1 feb Gudspärlan
8 feb Tysthetspärlan
15 feb Jagpärlan
22 feb Vi firar nattvard tillsammans
1 mars Doppärlan
8 mars Ökenpärlan
15 mars Bekymmerslöshetspärlan
22 mars Vi firar nattvard tillsammans
29 mars Kärlekspärlorna
5 april Påskspecial
12 april Hemlighetspärlorna del 1
19 april Hemlighetspärlorna del 2
26 april Vi firar nattvard tillsammans
3 maj Nattens pärla
10 maj Uppståndelsepärlan
17 maj Egna namn på pärlorna
24 maj Hur tar jag med mig detta i mitt liv

Som du kanske vet serveras det soppa innan själva gudstjänsten, vilken är själva orsaken till att livsmodsgudstjänsten finns idag. Vår diakon, Yvonne har under flera år med sina medarbetare lagat soppa och bakat bröd för att alla med eller utan pengar ska kunna få ett mål mat.

Så varmt välkommen på ett besök. Du slipper dessutom att laga lunch den dagen.

Krister Liljegren, pastor