Gudstjänster

Gudstjänsten är kärnan i kyrkans liv och verksamhet. Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag och oftast kl 11:00 i vår kyrka på Esplanaden 3 i Lidköping. På sommaren firar vi oftast på Skogshyddan kl 10:00 eller tillsammans med andra församlingar på olika platser. Se kalendern >>

Lyssna

Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping

Undervisning från Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping via Söndaghelaveckan

Jag är så trött på alla lögner! – Rune Hellberg – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
byLidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Jag är så trött på alla lögner! – Rune Hellberg – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Påskdagen – Tina Hjortlinger – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Getsemanestund – Tina Hjortlinger – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Palmsöndagen – Krister Liljegren – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Tillsammansgudstjänst – Maria – Tina Hjortlinger – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping
Vasalopps-livet – Anna-Carin Jonsson – Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping

Varannan vecka kan man läsa en ny kortare andakt eller reflektion i vår blogg. Här är den senaste:

Guds kärleksblick

Under min uppväxt och upp i vuxen ålder så har tron på Gud alltid funnits med som en självklar del i mitt liv.  Å ena sidan så sjöng jag med liv och lust med i barnsången Jesus älskar alla barnen men i mig så var min känsla; ’Jesus älskar alla barnen utom mig’. Jo, om...

Under pandemin firade vi gudstjänst på olika sätt, både fysiskt på olika platser och med olika antal personer och digitalt på olika sätt, beroende på restriktioner och förutsättningar. Många av gudstjänsterna finns tillgängliga att titta på i efterhand via YouTube. Under största delen av 2020 var gudstjänsterna förinspelade och filmades på olika platser och med olika inslag och medverkande. Under vårterminen 2021 hade vi livesända gudstjänster.