Gudstjänster

Gudstjänsten är kärnan i kyrkans liv och verksamhet. Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag och oftast i vår kyrka på Esplanaden 3 i Lidköping. 

Under pandemin har vi firat gudstjänst på olika sätt, både fysiskt på olika platser och med olika antal personer och digitalt på olika sätt, beroende på restriktioner och förutsättningar. Många av gudstjänsterna finns tillgängliga att titta på i efterhand via YouTube. Under största delen av 2020 var gudstjänsterna förinspelade och filmades på olika platser och med olika inslag och medverkande. Under vårterminen 2021 hade vi livesända gudstjänster.

Jag längtar dig

Hugo Alfvén firar 150-årsjubileum detta år. Han var en av de stora tonsättarna i Sverige och du är nog mer bekant med hans kompositioner än vad du kanske anar. Midsommarvaka och Uti vår hage är exempel på låtar som ofta hörs. Han skrev också musiken till Ernest Thiels...
Sinnesrogudstjänst & sopplunch

”Ecclesiolae in ecclesia”, den lilla kyrkan i kyrkan, är ett uttryck som bl a John Wesley använde inom Metodismen (som idag är en del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han talade om kyrkans förnyelse. Att den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar. I Lidköpings Missionsförsamling får vi uppleva något av detta då vi varje onsdag (ej under pandemin) firar vad vi kallar en sinnesrogudstjänst. En stadig grupp av besökare möts till en gudstjänst som ser lite annorlunda ut än den som vi firar på söndagarna.

Vi följer det program som också Equmeniakyrkan framhåller, Celebrate Recovery, vilket ungefär betyder; att fira tillfrisknandet. Det utgår från tolvstegsprogrammet som hjälper människor att tillfriskna från bl a beroendesjukdomar och andra bekymmer. Men, kanske du tänker, jag har inte problem med detta. Nej, det är det som är det fina. Man behöver inte ha problem för att gå på dessa gudstjänster. Gudstjänsterna ger verktyg för livet som stort och framför allt erbjuds en stund av andlig mat och vila mitt i veckan. Vi gör detta tillsammans med ”Hela människan” som är kyrkornas gemensamma verksamhet för att hjälpa människor i nöd här i Lidköping.

Som du kanske vet serveras det soppa innan själva gudstjänsten, vilken är själva orsaken till att sinnesrogudstjänsten finns idag. Vår diakon, Yvonne har under flera år med sina medarbetare lagat soppa och bakat bröd för att alla med eller utan pengar ska kunna få ett mål mat.

Så varmt välkommen på ett besök. Du slipper dessutom att laga lunch den dagen.

Krister Liljegren, pastor