Title Image

Gudstjänster

Söndagsgudstjänst

Vi firar normalt gudstjänst på söndagar kl 11:00 i Missionskyrkan. Mitt i veckan, onsdagar 12:45, har vi även sinnesrogudstjänst. Aktuellt schema hittar du i vår kalender. Välkommen!

Sinnesrogudstjänst
Ecclesiolae in ecclesia, den lilla kyrkan i kyrkan, är ett uttryck som b.la. John Wesley använde inom Metodismen (som idag är en del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han talade om kyrkans förnyelse. Att den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar.

I Lidköpings Missionsförsamling får vi idag uppleva något av detta då vi varje onsdag firar vad vi kallar en sinnesrogudstjänst. En stadig grupp av ”kyrkvana” och även ovana kyrkobesökare möts till en gudstjänst som ser lite annorlunda ut än den som vi firar på söndagarna.

Den stora kyrkan inom sig har grupper som bidrar positivt till helheten, som förnyar och berikar.

Vi följer idag det program som också Equmeniakyrkan framhåller, Celebrate Recovery, vilket ungefär betyder; att fira tillfrisknandet. Det utgår från tolvstegsprogrammet som hjälper människor att tillfriskna från b.la. beroendesjukdomar och andra bekymmer.

Men kanske du tänker, jag har inte problem med detta. Nej, det är det som är det fina, man behöver inte ha problem för att gå på dessa gudstjänster. Gudstjänsterna ger verktyg för livet som stort och framför allt erbjuds en stund av andlig mat och vila mitt i veckan.

Vi gör detta tillsammans med ”Hela människan” som är kyrkornas gemensamma verksamhet för att hjälpa människor i nöd här i Lidköping.

Som du kanske vet serveras det soppa innan själva gudstjänsten, vilken är själva orsaken till att sinnesrogudstjänsten finns idag. Vår diakon, Yvonne har under flera år med sina medarbetare lagat soppa och bakat bröd för att alla med eller utan pengar ska kunna få ett mål mat.

Så varmt välkommen på ett besök och dessutom slipper du att laga lunch den dagen.

Krister Liljegren, pastor

Lyssna gärna

Vi spelar in söndagarnas predikan så att du kan lyssna ifall du inte hade möjlighet att vara med.