Med definitionen ”Mission är att upptäcka vad Gud gör och att vara en del i det” uppfylldes gudstjänsten av hur det kan påverka oss att också våga vara en del i det….

Ett av de missionsprojekt som församlingen stödjer är Equmenias bibelskola Apg29 som flyttar mellan olika länder. Man blandar där deltagare från olika länder med deltagare från det land man är i. Hösten 2018 var man i Ecuador. Två av ledarna Nicolina och Daniel Lopez (med anknytningar till vår församling) berättade hur man vågade delta. De gav en beskrivning av organisationen och sin väg in i den med dess utmaningar, glädjeämnen och kulturkrockar. Vi fick även veta att det planeras en motsvarande bibelskola för ”lite äldre”. Två som vågade delta, Ester Dalemo och Ellen Åkerhag från Klevshult, gav en beskrivning hur de som deltagare upplevde bibelskolan och mötet med människor från andra länder och från olika kulturer.

Margareta Holm-Lorin berättade vidare om ungdomsevangelist-organisationen UMU. Vi bad också för ännu en som vågar, ungdomsrådets ordförande Alida Holm, som åker till Hong Kong för att vara med i arbetet där.

Gudstjänsten ramades in av musik och rytmer som fick oss att känna oss som om vi vore på plats i Ecuador.

Sune Eriksson