Title Image

Aktiviteter

Under veckorna är det liv och rörelse i Missionskyrkan med mycket som händer.

På söndagar firar vi gudstjänst kl 11:00. Under sommaren gäller andra tider och platser så kika här för att se vad som gäller just nu.  Söndagsskola för barnen erbjuds varannan söndag under gudstjänsttid men barnen har alltid ett avsatt utrymme i gudstjänsten.

För den som vill lära sig om grunderna i kristen tro erbjuder vi alphakurser regelbundet. Eftersom vi tror att del lilla gruppen är viktig för samtal och gemenskap har vi hemgrupper.

Musiken är viktig i Missionskyrkans liv. Lidköping Kållands Musikkår övar varje torsdag. Vi har även adventskör, påskkör, barnkör och en Team-Putte kör.

För daglediga och pensionärer finns Onsdagsträffen och RPG Allträff.

En gång per termin anordnas Kvinnofrukost med intressanta gäster.

För ungdomar finns Youth och Puls innebandy, för yngre finns scouter. Vi har även konfirmation. Mer om våra aktiviteter för barn och ungdomar hittar du under Barn & ungdom.