Title Image

Söndagsskolan

Under gudstjänsttid varannan söndag har vi söndagsskola för alla barn. Barnen är först med en stund på gudstjänsten som börjar kl 11:00 och får sedan följa med ut till söndagsskolan. Efter en inledande gemensam samling, där barn i alla åldrar deltar, delar vi upp oss i en ”pulsgrupp” med fysisk aktivitet för de skolbarn som vill, samt en kreativ grupp.

Vid ett söndagstillfäle i höst, den 24 nov, kan de barn som vill, efter den inledande söndagsskolsamlingen, vara med på körövning med Frida Vennman. Barnen kommer att sjunga upp på adventsgudstjänsten den 1 dec.

Höstterminen 2019 är det söndagsskola följande datum:
Septemeber: 1, 15 och 29
Oktober: 13 och 27
November: 24
December: 8

22 september är det tillsammansgudstjänst där barnen får stort utrymme i gudstjänsten och barnkören kommer att uppträda.
10 november är det ytterligare en tillsammansgudstjänst.
1 december medverkar barnkören i adventsgudstjänsten.