Title Image

Söndagsskolan

Under gudstjänsttid varannan söndag har vi söndagsskola för alla barn. Barnen är först med en stund på gudstjänsten som börjar kl 11:00 och får sedan följa med ut till söndagsskolan. Efter en inledande gemensam samling, där barn i alla åldrar deltar, delar vi upp oss i en ”pulsgrupp” med fysisk aktivitet för de skolbarn som vill, samt en kreativ grupp.

Under vårterminen 2020 har vi inte haft någon söndagsskola eftersom vi inte haft vanliga gudstjänster.