När pandemin slog till och samlingar med över 50 deltagare förbjöds blev de vanliga gudstjänsterna i Missionskyrkan plötsligt omöjliga att genomföra. En vanlig söndag samlades mellan 100 och 150 personer i kyrkan vid esplanaden. Nya vägar och kreativa lösningar blev nödvändiga men parallellt med digitala möten, filmade gudstjänster, telefonsamtal, utskick och trädgårdssång har vi lyckats uppehålla fysiska möten i form av friluftsgudstjänster.

Som många andra kyrkor började vi tidigt skapa digitala gudstjänster, men på ett lite annat sätt än de flesta. Med inspelningar från sångare och musiker som grund skapade vi en mosaik av inslag som blev våra digitala gudstjänster. Vi hade blandade medverkande både hemifrån och från kyrkan, barnrutor och textläsningar och mycket mer och vi filmade på olika platser runt om i staden. Se filmerna här

Många uttryckte uppskattning för filmerna men vi kände tidigt att en fysisk mötesplats också behövdes. I april provade vi att ha andakter utomhus i promenadform. Detta utvecklades sedan vidare till att bli friluftsgudstjänster vid vita paviljongen på Skogshyddan. Där kunde vi samlas säkert och bra både utomhus och, ifall vädret krävde, inomhus. Gudstjänsterna har varit enkla till sin form och med få medverkande men varit viktiga för gemenskap och delaktighet för många. Dessa gudstjänster har firats vidare under sommaren och fortsätter hela september.

Sofia Dalemo är medlem i församlingen och har varit med på de flesta gudstjänsterna under sommaren.
– Det är så fantastiskt och värdefullt att få ses och mötas på riktigt, berättar hon. Man inser när man träffas hur mycket man saknar varandra. Det är gott med digitala gudstjänster men det är en annan sak att få känna gemenskapen. Det blir också lättare att hjälpas åt med saker.

– Vi är tacksamma att vi har kunnat uppehålla en fysisk mötesplats under denna period men samtidigt är det här bara en nödlösning och den fungerar bara för vissa, säger pastor Krister Liljegren. Det är en konstig ekvation att vilja att alla skulle kunna få dela av gudstjänsterna och samtidigt vilja skydda varandra. Vi står ju mitt i en pandemi där spelreglerna är annorlunda. Vi saknar alla dem som inte kan komma. Det är ju en onaturlig situation som ingen av oss önskar.