Årsmötesdags

Avdelningen Västgöta-Dal av RPG, Riksföreningen Pensionärs Gemenskap, hade sitt årsmöte förlagt till Missionskyrkan i Lidköping den 8 mars. Ett 90-tal deltagare, av dem omkring hälften ombud, hade kommit från olika delar av distriktet för att ta del av ett program med innehåll av musik, kåseri och årsmöteshandlingar.

Mötet inleddes med att Missionskyrkans pastor Krister Liljegren gav en historisk bakgrund till vår församling, som bildades för mer än hundra sedan i ett enkelt hem. Han redogjorde också i korthet för vår verksamhet idag och visst blir man imponerad över bredden i verksamheten.

Med Anders Jaktlund vid pianot och Mattias Johansson som sångsolist framfördes ett knippe Ekbergssånger. Mattias vackra röst, ”Götenes Tommy Körberg”, med Anders som excellent ackompanjatör gick verkligen hem och gav tolkningarna rättvisa.

Prästen tillika hedersdoktorn Johnny Hagberg möblerade om i Sveriges kristna historia.

Eftersom dagen var den Internationella kvinnodagen kåserade kyrkoherden emeritus Johnny Hagberg med humor om viktiga kristna kvinnor i vår bygd.
– Jag kan mer om dem som levde för hundratals år sedan än om dem som lever idag, menade han.
Han berättade även om hur Sveriges kristna historia inte började i trakten runt Uppsala, som man tidigare trott, utan i Varnhem! Nutida forskning och utgrävningar visar att det där i början av 800-talet fanns en kvinna vid namn Kata som var kristen. Det var en rik och mäktig dam som byggde en kyrka just i Varnhem. Detta är den äldsta kyrka vi känner till i vårt land och har just i vår tid grävts fram. Nu vallfärdar folk dit för att med egna ögon se det hela. Ett par hundra år därefter lät Olof Skötkonung döpa sig i Husaby källa, inte långt från Varnhem.

Efter lunch tog årsmötet vid. Som ordförande för mötet valdes Yngve Nordenstam, Lidköping, och för distriktet år 2019 Daniel Höglund, Älvängen.

Inghar Främberg