Musikalisk julavslutning för RPG

Musikalisk julavslutning för RPG

Under trevliga former hade RPG julfest i Missionskyrkan med ett sjuttiotal deltagare. Samlingen inleddes i kyrksalen med välkomstord av ordförande Arne Brännström där eftermiddagens musiker, Peter Enoxon och Curt Karlsson, erhöll en särskilt varm välkomstapplåd....
RPG på Smålandsresa

RPG på Smålandsresa

RPG är en angelägen ekumenisk förening. Dess verksamhet blir till trosgemenskap över samfundsgränserna där vi träffas för att tillsammans ta del av intressanta föredrag, bibelföreläsningar och ofta sång och musik. Alltid med Jesus i centrum. Att upptäcka omvärlden är...
Innehållsrik årsmötesdag för RPG

Innehållsrik årsmötesdag för RPG

Avdelningen Västgöta-Dal av RPG, Riksföreningen Pensionärs Gemenskap, hade sitt årsmöte förlagt till Missionskyrkan i Lidköping den 8 mars. Ett 90-tal deltagare, av dem omkring hälften ombud, hade kommit från olika delar av distriktet för att ta del av ett program med...