RPG på Smålandsresa

RPG på Smålandsresa

RPG är en angelägen ekumenisk förening. Dess verksamhet blir till trosgemenskap över samfundsgränserna där vi träffas för att tillsammans ta del av intressanta föredrag, bibelföreläsningar och ofta sång och musik. Alltid med Jesus i centrum. Att upptäcka omvärlden är...