Ibland kan den kristna kyrkan bli anklagad för att vara introvert, alltså inåtriktad. Men om vi tittar nu eller historiskt ut över världen så kommer vi att finna den kristna kyrkan i frontlinjen för sjukvård, utbildning, människovärde, nödhjälp, barnhem, fristäder för utsatta mm. Överallt omkring oss ser vi idag hur kyrkorna ställer upp i krisen.

Redan när den kristna kyrkan uppstår i det som vi kallar romarriket så är de som inte är med i denna rörelse förundrade över hur de tidiga kristna tar hand om exempelvis frånskilda kvinnor, övergivna barn, sjuka, fattiga och slavar.

I kyrkans historia har det vuxit fram alfabet, modern vetenskap, politiskt engagemang för människors frihet, skolor och universitet. Inte sällan har kyrkans ledare stått emot politiska ledare och kungar och hävdat människors rätt och lika värde.

Det finns mörka partier i den kristna kyrkans historia då vi har kommit vilse och själva varit en maktfaktor som inte varit bra för vare sig andra eller oss själva. Men grunden för kyrkans förhållningssätt ska alltid vila på hur Jesus mötte människor och sin samtid, med respekt och omsorg.

I vår församling har vi bland annat sopplunch och socialt arbete som en mycket viktig del av vårt liv som kyrka. Vi besöker även regelbundet äldre och stöttar missionsprojekt ut över världen. Under flyktingkrisen 2015 tog många enskilda medlemmar och församlingen som helhet ett stort ansvar för den situation som uppstod och än i dag stöttar vi på olika sätt människor som flytt till Sverige. I dagens krisläge hjälper vi äldre och utsatta med mat- och medicininköp och kontakt.

Krister Liljegren