Det spirar

Det spirar

Ibland har vi diskuterat hemma om det inte är bättre med plastväxter då de ser så verkliga ut och inte kräver mer underhåll än lite damning emellanåt. Men än har vi inte bytt ut något. Det organiska livet har segrat hemma i våra krukor. Så har också mitt kontor i...
De små stegens mirakler

De små stegens mirakler

Vinnaren av Nobels ekonomipris 2022, Daniel Kahneman, beskriver hur vi som människor fattar våra beslut och gör våra val. Han talar om system 1 och system 2 för att förklara hur vi tänker. System 1 handlar om våra vanor, det kortsiktiga och det mer intuitiva. System 2...
God saved the queen

God saved the queen

“Om mitt liv blir långt eller kort ska det vara överlåtet till att tjäna”, sade en ung Elizabeth på en raspig filminspelning från 1947. Sedan gick över sjuttio år och världen förändrades många gånger under hennes tid. En osannolikt lång och innehållsrik regeringstid...
Allt förvandlas – allt är detsamma

Allt förvandlas – allt är detsamma

Människan är en komplex varelse som blir till genom många olika processer. Uppväxten, gemenskapen med andra människor, olika händelser, utbildning och genetik är några av de faktorer som styr utvecklingen av oss. Vi talar ibland om att vi har naturliga gåvor eller...
Lär känna den heliga Anden

Lär känna den heliga Anden

För Jesus verkar det vara ett mycket viktigt ärende som han har till sina lärjungar, och därmed oss, där i slutet av sin tjänst här på jorden; detta med den heliga Andens plats i våra liv. I Johannesevangeliets fjortonde, femtonde och sextonde kapitel återkommer temat...