Nu vill vi som är anställda i Lidköpings Missionskyrka önska dig en verkligt God Jul och ett Gott Nytt år. Vi tror att julens goda budskap om Gud som har blivit människa för vår skull, ska få lysa över dig såsom det gjorde för herdarna den första julnatten och att de goda nyheterna ska få prägla ditt liv och det nya år som står för dörren.

Med önskan om verklig julfrid och välsignelse!

Krister Liljegren, Yvonne Jureheim, Samuel Östersjö, Tony Johannesson, Linnea Keihag och Rebecka Appelfeldt (och vår Prao-elev Mulue)