Tema: Prövningens stund

Krister Liljegren predikar. För sången ansvarar Linnéa Keihag. Rune Hellberg leder gudstjänsten. Välkommen!

Idag talar vi om prövningens stund, något som går fram över vår jord med kraft just nu. Så mycket lidande följer i pandemins spår. Prövning och lidande har enligt all historiebeskrivning följt människan så länge hon har funnits. Men Gud lämnar oss inte där. Dagens texter visar på ett hopp och massor av möjligheter. Möjligheter som kan bäras fram av dig och mig genom de vi är och den gemenskap du och jag kan vara.

/Krister Liljegren