Församlingens årsmöte

Församlingens årsmöte

Välkommen till församlingens 139:e årsmöte lördag 5 februari 2022 kl 15:00. Mötet kommer att vara främst digitalt. Länk till mötet finner du här nedan. Den finns även på hemsidan. Du kan även deltaga genom att komma till ungdomsrummet i kyrkan och vara med via tv:n där tillsammans med Carolin och Rebecka.

Vi kommer att rösta via SMS i några frågor. Tänk på att ha en mobiltelefon tillgänglig då du går in i mötet.

I årsmötet kommer tre särskilda frågor att behandlas förutom stadgeenliga punkter:

  • Förslag om datum för vårens församlingsmöten: 20 mars, 24 april och 15 maj
  • Förslag på att använda ca 200 000 kr från Skogshyddans fastighetskonto till målning av huvudbyggnadens fasad
  • Förslag på att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en grupp som utreder möjligheten att avyttra Truvegården och Hasslösa missionshus. Se beslutsunderlag här: Beslutsunderlag översyn av fastighetsinnehav FM 220130

Välkomna!

Klicka på knappen nedan för att vara med. Mötet öppnar ca 14:45.

Andra evenemang