Ett bönens hus för alla folk

av | 2022-01-07 | Andakter och undervisning

Jesus vänder verkligen uppochner på mycket, eller kanske ska vi säga vänder det rätt. I mötet med kvinnan vid Jakobs brunn i Samarien sker det otänkbara, en judisk man samtalar med en kvinna från Samarien och ber henne om något att dricka. Deras samtal landar i en viktig sanning. Den om hur vi ska umgås med och tillbe Gud. För judarna var templet i Jerusalem den självklara platsen och för samarierna var det Gerisimberget i Samarien. Nu säger Jesus att det inte är frågan om var vi ska tillbe men vem som skall tillbes och hur. Därmed är det inte fråga om tillbedjarnas geografi eller etnicitet, utan vem Gud är.

Gud uttrycker sin önskan om sitt tempel, den plats där det himmelska och jordiska möts, genom profeten Jesaja; ”Herrens hus skall vara ett bönen hus för alla folk”. Den plats som är avskild för Guds gemenskap med människan. Därav Jesu starka reaktion, som du kan höra om i förra veckans predikan, mot all handel och missbruk av tempelplatsen. Bönens hus och alla folk är nyckelord i texten, både hos Jesaja och Jesus, men framförallt i Guds eget hjärta.

Därav diskussionen mellan Jesus och den samariska kvinnan, Gud vill möta alla folk och människor i relation och kommunikation. Här är bönen ett av de verkligt funktionella verktygen vi människor äger. Samtalet med Gud som har så många uttrycksätt och former och som alltid kan pågå. Jesus har, lite underförstått, tidigare talat i sin undervisning om templet och sin egen kropp och liv som att de hör ihop. Som att något nytt kommer där Guds längtan och vilja fullt ut kan bli en verklighet för alla människor, alltid och överallt. Där Jesus är skärningspunkten mellan himmelskt och jordiskt, mellan himmelskt och mänskligt. Själva mötesplatsen mellan Gud och människa.

I mötet med kvinnan vid brunnen deklarerar Jesus egentligen något som borde ha en lika framskjuten plats i vår bibelläsning som bergspredikan eller något annat vi gärna återvänder till. För här framför kvinnas ögon står den person som bryter upp alla gränser mellan folk och folk, mellan folk och Gud. Som gör mötet med Gud till en möjlighet varje dag, var vi än är. Templets funktion som mötes- och böneplats med Gud finns nu i en person, Jesus Kristus. Kvinnan vid brunnen får uppleva vad det i praktiken innebär av sanning och liv.

Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig”. Han är Messias, den utlovade, den som tempeltjänsten, profeterna och Gudsordet hade pekat på och som skulle komma.

Allt gott i vårt nya 2022
/Krister Liljegren

Citat Bibel 2000, Jes 56:7b, Joh 4

Prenumerera!

Vill du få ett meddelande via epost när det dyker upp något nytt?
Du kan när som helst ta bort dig från utskickslistan.

Tidigare

Söndagsskolans sommaravslutning

Söndag 5 maj var det söndagsskolfest! Vi åkte på utflykt till familjen Dalemos trädgård i Lovene....

Vårregn

En morgon, några dagar in i maj, vaknade jag tidigare än vanlig. Det hade precis ljusnat och jag...

Tårttävling

I fredags körde vi på Youth tårttävling. Tre lag bidrog med vad som förmodligen är de finaste...