Veckans andakt med sång av Frida och Josef Vennman och Björn Hald, textläsning och betraktelse av Samuel Östersjö. Dessutom söndagsskola, livräddning och en ny textläsande medlem.