Tema: Påskens vittnen

Söndagens livesända gudstjänst i Missionskyrkan är en tillsammansgudstjänst, vilket innebär att den är särskilt anpassad för att inkludera barnen. Tina Hjortlinger och Carolin Leckström leder gudstjänsten och Frida Vennman och några barn leder sången. Det blir bland annat inslag av drama och flanellograf. I gudstjänsten kommer även nattvard att firas. Gåvorna kan tas emot på plats i kyrkan under Öppen kyrka på kvällen. Välkommen!