Tema: Korset. Predikan av Tina Hjortlinger. För musiken ansvarar Ingemar Lindahl, Sven-Erik Fredén, Hanna Amnerud och Jenny Lindahl-Karlsson. Yvonne Jureheim leder gudstjänsten. Välkommen!