Tema: Hjälparen kommer

Krister Liljegren predikar. Anders Fagerberg sjunger och spelar och Carolin Leckström leder gudstjänsten.

”Det är både förståeligt men samtidigt lite sorgligt att vi ska känna oss osäkra inför den tredje personen i treenigheten. Särskilt då Jesus själv säger att han och Fadern ska ge oss en annan hjälpare som alltid ska vara med oss. Guds egen ande är sänd för att ”ta tag tillsammans med oss”, för att påminna oss och för att trösta oss. ” -Krister Liljegren