Tema: Bön

Dagens predikan blir ett samtal med ett antal gäster om bön. Rune Hellberg leder gudstjänsten. Predikar gör Krister Liljegren och för musiken svarar Gunvor Artéus och Hanna Amnerud. Välkommen!