Tema: Vägen till livet

Margareta Liljegren leder gudstjänsten, Krister Liljegren predikar och Hanna Amnerud tillsammans med Thina Thigerberg-Persson leder sång och musik. Välkommen!