Tema: Palmsöndagen – vägen till korset

Predikan av Gunnar Andin. För sången ansvarar Hanna Amnerud och vokalensemblen Iris. Judit Dalemo leder gudstjänsten. Välkommen!