Tema: Guds mäktiga verk.
Predikan av Krister Liljegren. För sången ansvarar Johanna, Simon och Emma Bergenwall. Tina Hjortlinger leder gudstjänsten. Välkommen!