Tema: Livets bröd.

Samtalspredikan med Rune Hellberg och konditor Per Larsson. För sången ansvarar Carolin Leckström, Sven-Erik Fredén och Linnéa Keihag. Yvonne Jureheim leder gudstjänsten. Välkommen!