Tema: Kampen mot ondskan.

Krister Liljegren predikar. För sången ansvarar Valter Svensson. Carolin Leckström leder gudstjänsten. Välkommen!

”Först kom Tolkiens stora epos, Sagan om ringen. Sedan har en aldrig sinande ström av fantasyböcker kommit. Temat är ofta en slags kamp mot de onda, men som kan se väldigt olika ut då möjligheten att gör något ont också kan finnas hos den som faktiskt bara vill göra gott. Och ibland gör den riktigt onda karaktären något som är gott. Tolkien var kristen och i hans böcker finns tydliga kopplingar till hans tro. Han fick också vara den som hjälpte ateisten C S Lewis till Gud. Lewis blev själv en skapare av fantasyböckerna om Narnia, vilka är än mer tydliga med sina bibliska kopplingar. I dagens predikan är temat kampen mot det onda. Ett stort och komplicerat ämne där vi till att börja med måste vara överens om vad vi menar med ordet ondska. I teologin pratar man exempelvis om moralisk och naturlig ondska. Kanske är kampen mot det som är ont allra tydligast i oss själva och kan formuleras i frågan om vilka krafter som vinner kampen om tronen i mitt liv.”

/Krister Liljegren