Den här veckan har det varit internationella kvinnodagen. Det kan ju tyckas passande att den första kvinnliga pastorn i församlingen tar till orda en sådan dag eller också kan en tycka att det är självklart att kvinnor tar till orda alla dagar, för anledningen till att vi har en kvinnodag är sorglig. Den bygger på att det har funnits och finns ojämställdhet och att kvinnors situation på många håll fortfarande behöver uppmärksammas. Att det har dröjt ända till år 2022 för att Missionskyrkan i Lidköping skulle anställa en kvinnlig pastor har inte med orättvisor att göra utan mer med omständigheter, tror jag iallafall. Att det år 2023 finns kvinnor som inte får välja hur de ska leva sitt liv, vem de ska leva med, vad de ska arbeta med, om de överhuvudtaget ska arbeta eller gå i skolan, var de ska bo, vad de ska ha på sig och att många kvinnor är utsatta för både psykiskt och fysiskt våld i nära relationer, det är orättvisor och de behöver belysas och bekämpas. 

Equmeniakyrkan arbetar med olika projekt för att bekämpa orättvisor i världen, gå gärna in på hemsidan och läs. Där finns även kopplingar till de globala målen för en hållbar utveckling och mycket annan intressant läsning. Visst är det fint att vårt samfund gör så mycket bra, men i ärlighetens namn, det är ju du och jag som är samfundet. Så den här veckan vill jag utmana och uppmuntra dig att se vad det finns för möjligheter för dig att vara med i kampen mot orättvisor och ojämställdhet, för alla kan vi göra något, ekonomiskt, praktiskt och/eller i bön. 

Vi är alla skapade till Guds avbild och i Guds ögon är vi alla lika mycket värda och lika älskade oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder och annan ställning. Det är vårt uppdrag som kristna att berätta det för människor, för om inte vi gör det vem ska då göra det? 

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om vi visar varandra kärlek.” 

Guds välsignelse över din dag
/Tina Hjortlinger