Missionskyrkan i Lidköping höll årsmöte första lördagen i februari. Förhandlingarna leddes av församlingens ordförande Lars Stenseke, efter en inledande betraktelse av pastor Krister Liljegren. Församlingens finanser och det aktuella ekonomiska läget redovisades av kassör Gunnar Andin.

I övrigt framgår att många medlemmar utför ett stort arbete i ideellt på många områden. Valberedningens representant Leif Granevik berättade om processen att fylla alla positioner, vilket i somliga fall är en utmaning.

För att ta några exempel på de utmaningar Missionskyrkan i Lidköping för närvarande står inför så saknas det fortfarande ledare i exempelvis söndagsskolan och andra delar av ungdomsverksamheten. Även till styrelsen genomfördes några kompletterande val, som inte innebar någon större dramatik. Fika serverades i pausen.

Johan Lindahl