Allt förvandlas – allt är detsamma

av | 2022-08-25 | Nyheter

Människan är en komplex varelse som blir till genom många olika processer. Uppväxten, gemenskapen med andra människor, olika händelser, utbildning och genetik är några av de faktorer som styr utvecklingen av oss.

Vi talar ibland om att vi har naturliga gåvor eller fallenhet för olika områden i livet. Vår personlighet och vår tillvaro kan ibland präglas av de gåvor vi bär på. Kanske säger vi till exempel att vi har en konstnärlig fallenhet, vilket kan synas i vårt hem eller hur vi väljer att leva det vardagliga livet.

Om jag blir en kristen eller kommer till tro på Jesus förändras då allt detta? Enkelt svarat kanske vi kan säga, ja, om det handlar om destruktiva personlighetsdrag för dig själv eller andra människor. Annars, nej. När vi kommer till tro börjar både en process, som förr kallades helgelse, vilken leder till att vi blir mer lika Jesus. Samtidigt leder detta till att vi blir mer av de vi redan är. Vi befrias till att på ett djupare plan vara de vi är med våra gåvor och vår fallenhet för olika intressen. Allt förvandlas i grunden samtidigt som allt blir det samma, bara mer och kraftfullare.

Till detta vill Gud lägga sina gåvor (nådegåvor) genom den heliga Anden där en gåva vi har naturligt, exempelvis att snickra kanske kopplas med tröstens gåva genom den heliga Anden. Så att du i din vardagliga gärning märker hur du får möjlighet att ge tröst åt andra, kanske på ett oväntat sätt. Ibland förstärker nådegåvorna det vi redan har, ibland ger de en helt ny dimension till livet. Paulus nämner 20 olika nådegåvor och säkert finns det fler.

Enligt Petrus har vi alla minst en nådegåva i våra liv och Paulus säger att vi kan söka dem. Gåvorna är inte kopplade till prestation eller att vi förtjänar dem utan tvärtom uppmanar Paulus oss att slappna av och rätta oss efter det mått av tro vi har. På ren svenska; sänk axlarna, låt Gud verka.

En nyckel här är namnet som den helige Ande får av Jesus, nämligen Hjälparen. Om vi kommer bort från tanken att den heliga Anden är något lite okänt och kanske bara för en viss typ av kristna så kan vi istället befrias till gemenskap med Anden. Den heliga Anden kan då bli en mycket verklig och naturlig del av vår vardag. Vår hjälp att följa Jesus mitt i livet, mitt i verkligheten med de gåvor som den heliga Anden vill ge oss.

I höst kommer vi att prata mer om detta, hur den heliga Anden är vår hjälpare och hur det kan ta plats i våra liv rent praktiskt.

/Krister Liljegren

 

Läs gärna Rom 12, 1 Kor 12, 1 Kor 14, 1 Pet 4:10

Prenumerera!

Vill du få ett meddelande via epost när det dyker upp något nytt?
Du kan när som helst ta bort dig från utskickslistan.

Tidigare

Det saliga bytet

När var du senast på Kartåsen eller någon annan återvinningscentral och dumpade skräp och avfall? ...

Guds frid i olikheter

Tänk att nu är sommaren här. Vi får njuta av ljusa kvällar, varmare luft, blommor, gröna träd  och...

Gökotta på Spårön

80 personer hade samlats på Mjölkebacken på Spårön för årets Gökotta. Familjerna Johansson,...