varkonsert_skogshyddan16

Söndag 29 maj 17:00 är du välkommen till vårkonsert på Skogshyddan med Lidköping-Kållands Musikkår!