I detta avsnitt besöker vi fyren i Lidköpings hamn. Vi får historiska tillbakablickar kring sjöfart och innanhav kopplat till en betraktelse kring galaterbrevet. Dessutom får vi njuta av en sång skriven och framförd av Björn Hald.