Att utnyttja vattnets kraft till att ta sig  från Lovene bron 10km nedströms Lidan till Lidköping var vad patrull Mopsarna från Equmeniascouterna gjorde nyligen. Flotten surrardes ihop på fredagseftermiddagen med hjälp av 9 stora plasttunnor, 12 slanor och 40 rep i olika längder. Som däck användes 9 trälämmar. Resultatet blev en sex meter lång och tre meter bred flotte. Besättningen på sju personer hade tillgång till ett hustält för övernattning samt eldstad för matlagning.

Med hjälp av långa störar och paddlar hölls flotten i strömfåran och på lördag eftermiddag angjorde farkosten rampen vid Nicolaikyrkan där allt plockades isär för vidare transport till hemmahamnen på Bissgården.

Energiåtgången utgjordes av mat via scouternas armstyrka.

Paus i flottfärden i väntan på att starten skulle gå vid kanottävlingar på Lidan. Foto: Elias Dalemo