Ivar Gustafsson är docent i matematik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hans arbete består av matematiska analyser, stringens, logik och absoluta sanningar. Hur får han det att gå ihop med en kristen tro, som till stora delar bygger på antaganden, känslor, under och mirakel och jämförelsevis lite ”evidensbaserat material” kan man undra?

ANMÄLAN SENAST TORSDAG 21 APRIL till Missionskyrkans expedition telefon 0510-226 37 eller mail missionskyrkan@lidkoping.org

Priset på minst 75 :- för föreläsning och frukost betalas på plats!