Tre gånger har Hasslösascouterna träffats hittills denna termin. 12-16 scouter har det varit (fördelat ungefär fifty-fifty i äldre och yngre grupp)!

Vi träffades första kvällen utanför Missionshuset och lekte och grillade korv. Föräldrar kunde vara med på slutet för info.

Andra kvällen var vi på Skogshyddan hos de andra scouterna. Vi hade kul ihop trots att den tänkta paddlingen inte blev av p g a blåst.

Den senaste kvällen blev inomhus med ”Kapten kommer” i kyrksalen och lite experiment.

Framöver ska vi bygga hinderbana på Hajkplatsen bl a. Vi får se var och hur de sista gångerna blir. Vi har satt ett preliminärt program men p g a oklarheter i lokalfrågan så får vi improvisera efter hand. Om vi ska fortsätta i vår och vilken lokal vi ska ha då vet vi inte ännu.

/Kent Holst