God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Nu vill vi som är anställda i Lidköpings Missionskyrka önska dig en verkligt God Jul och ett Gott Nytt år. Vi tror att julens goda budskap om Gud som har blivit människa för vår skull, ska få lysa över dig såsom det gjorde för herdarna den första julnatten och att de...