Fokus är undervisningsmaterial för hemgrupper och enskilda andakter. Här är del 2 av serien om gemenskap. Här utmanar gemenskapen Jesu lärjungars motiv och ambitioner.