Nya grillspett till Hasslösa! I samband med att Hasslösascouterna fick sin hajkplats förstörd i höstas, förstördes också alla våra grillspett. När det här skrivs har nya grillspett tillverkats och vi har fått en ny plats att bygga vår hajkplats på. På bilden syns Kent Holst hålla i de nya grillspett han gjort. Materialet fick han från Osar Emilsson i Active Scout. Kent har borrat, sågat och limmat. Så stöttar scouter varandra! Den 3:e punkten i vår Scoutlag: ”En Scout är vänlig och hjälpsam” omsatt i praktiken.

Hälsningar,
Magnus Hermansson