23 maj 2022
  • 14:30 - 17:00 Vastis hemgrupp   Festsalen 
24 maj 2022
  • 08:15 - 09:30 Teamsamling   Grå hallen 
  • 14:30 - 17:00 After school – Studieplats med läxhjälp  Plats: Festsalen
  • 18:00 - 19:30 Scouter  Plats: Hasslösa och Truvegården
25 maj 2022
  • 12:00 - 12:45 Sopplunch  Plats: Kök och festsal
  • 12:45 - 13:45 Sinnesrogudstjänst  Plats: kyrksalen
26 maj 2022
  • 09:00 - 10:00 Gökotta  Plats: På Spårön
29 maj 2022
  • 11:00 - 12:00 Gudstjänst  
  • 18:00 - 19:00 Vårkonsert LKM  Plats: Skogshyddan