Söndagen den 20 november är du välkommen till en bibeldag med Mikael Tellbe, lärare vid Örebro Missionsskola! Dagen börjar 11:00 med en gudstjänst där Mikael predikar utifrån temat Öppnande ögon och brinnande hjärtan: Att läsa Bibeln med Jesus.

Efter gudstjänsten blir det förstärkt kyrkkaffe och ca 12:30 får vi lyssna till ett föredrag med Mikael utifrån hans bok Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?