Håll bara ihop

Är hoppet ute? Har den psykiska ohälsan tagit ett strypgrepp om hela vår samtid? Kommer vi alla snart att drunkna under smältande isar? Kommer mänskligheten kollapsa? Finns det en framtid och ett hopp? Följ med på en resa genom sorg, ensamhet och kamp, i riktning mot acceptans och mod till förändring och gemenskap. Tillsammans vill vi utforska vägar mot en oviss framtid och samtidigt finna sätt att hantera nuet. Vågar vi sätta vårt hopp till att det finns en Gud som håller allt samman, också när allt är oro? Vågar vi kroka arm med varandra och göra livet hållbart ihop?