3 juli 2022
  • 15:00 Ekumenisk gudstjänst   Gillstad Equmeniaförsamling 
6 juli 2022
  • 18:30 Visor vid Vänern   Skogshyddan