Title Image

Syrien/Libanon

Insamlade medel från Lilla Boden på Lidköpings Missionsförsamlings sommarhem Skogshyddan har de senaste två åren gått till Equmeniakyrkans projekt Fred för Syrien och Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon.

Equmeniakyrkans samarbetspartner heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundandes på 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien. NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal. Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit. En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011.Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och bland internflyktingar som är kvar inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna inom det humanitära programmet.

I Syrien distribuerar NESSL nödhjälp från sina lokala församlingar inne i Syrien och hjälper till med skolavgifter, skoluniformer och skolväskor. I Libanon har NESSL startat sin sjätte skola i anslutning till flyktingläger i Beekadalen. Barnen läser enligt syrisk läroplan och lärarna är ofta själva flyktingar.

Fred för Syrien

Homs, där två miljoner människor bodde före kriget, blev nästan totalt förstört under ockupationen. Med hjälp av kyrkor i väst ger kyrkan stöd till mat, förnödenheter, återuppbyggnad och en ny framtid.

Insamlingsbehov: 500 000 kr
Projektkod: SYR 46210

Vill du ge en gåva?
90-konto: 900328-6
Swish: 123 900 3286
(ange SYR 46210 som meddelande)

Bli månadsgivare!


Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Drygt 4 miljoner i grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet. Några få 100 000 lyckas ta sig till Europa. Men de allra flesta är kvar inne i Syrien. UNHCR räknar med 7,6 miljoner människor på flykt inne i sitt eget land. För många av dessa är situationen väldigt svår med brist på rent vatten, el, mat och värme. Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) arbetar med distribution av nödhjälp från sina lokala församlingar på 17 platser inne i Syrien. Det är matpaket med basvaror för en familj, hygienartiklar och gasol till matlagning. Man delar även ut hyresbidrag eftersom många blir tvingade att betala överpris för att kunna få tak över huvudet. Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt sedan kriget bröt ut. En limpa bröd kan kosta 80 kr och en liter bensin över 100 kr. Människor som levt bra med fasta jobb och fina bostäder blir fattiga när man inte längre har kvar den ekonomiska tryggheten och plattformen i livet.

Syrien

Religionsfriheten respekterades i stort sett före 2011 då inbördeskriget bröt ut, även om det också fanns problem med religiösa motsättningar och diskriminering.

Idag framstår konflikten som ett religiöst inbördeskrig med spänningar särskilt mellan olika riktningar av islam och den religiösa samexistens som rådde före 2011 har rasat samman. Det finns en lång rad kristna trosriktningar i Syrien. Många kristna har i modern tid emigrerat till Europa eller Nord- och Latinamerika. Från att under tidigt 1900-tal ha utgjort drygt 12 % av Syriens invånare, är andelen kristna i Syrien idag troligen närmare 5 %. Sedan 2014 styrs stora delar av Syrien och Irak av Islamiska staten (IS). IS är en utbrytargrupp ur al-Qaida och styr sina områden enligt en mycket sträng tolkning av sunnitiska sharialagar. Man ser sig inte som en grupp, utan som en stat vilken alla andra muslimer måste underordna sig. IS ligger sedan början av 2014 i strid med i princip samtliga andra väpnade organisationer i Syrien, inklusive regeringen, kurderna och andra islamister och rebeller. USA och ett antal allierade stater inledde i augusti och september 2014 flyganfall mot gruppen i både Irak och Syrien och har på senare tid trängt tillbaka expansionen. Hösten 2015 anslöt sig Ryssland tillsammans med bl a Iran till bombningarna på den syriska regeringsarméns sida. Flera försök till fredssamtal har brutit samman och trots stormakternas gemensamma försök att sätta press på parterna, verkar freden fortfarande långt borta.

Insamling och budget

Huda, pastorsfrun i “Christian valley” ansvarar för det humanitära hjälparbetet.

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag. Det handlar om uppvärmning, bostäder, skolgång och medicin i första hand. Man räknar med att ca 25% av barnen i Syrien kan gå kvar i sin skola, men behöver stöd för inköp av skoluniform, skolväska och hjälp att betala skolavgift när familjens ekonomi har raserats pga kriget.

Vi räknar med att stötta 2000 elever/år med 250 kr/ elev under en treårsperiod. Vi önskar också att fler blir månadsgivare som kan ge regelbundet genom autogiro till Synodens arbete.

 • Hyresbidrag till en familj som är internflyktingar = 1500 kr/mån
 • Medicin och läkarvård/familj = 1000 kr/mån
 • Matpaket för en familj = 500 kr/månad
 • Hygienpaket till barnfamilj (blöjor, barnkläder m m) = 300 kr/mån
 • Värmepaket med gasol för matlagning = 150 kr/mån

Skolor för syriska flyktingbarn i Libanon

Lek, rörelse, musik och vänskap är viktiga redskap som hjälper barnen att bearbeta det de varit med om men hjälper dem också att hantera en många gånger oviss vardag och framtid.

Insamlingsbehov: 2,3 miljoner kr
Projektkod: LIB 46210

Vill du ge en gåva?
90-konto: 900328-6
Swish: 123 900 3286
(ange LIB 46210 som meddelande)

Bli månadsgivare!


Barnen är indelade i efter sina förkunskaper, vilket gör att et kan skilja i ålder mellan barn i samma klass men de flesta har aldrig gått i skolan fast de är 9-10 år.

Att vara på flykt handlar om att inte ha en trygg vardag. Att inte veta när man måste bryta upp eller hur länge man måste stanna på ett ställe. Att ha svårt att hitta rutiner för sitt liv och att inte veta om man kommer att kunna påverka sin egen framtid. Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Speciellt barnen är en utsatt grupp. Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) har startat fyra skolor i anslutning till flyktingläger i Libanon och behöver vårt fortsatta stöd. Man har anställt lärare och annan personal i ett pilotprojekt med plats för 200 elever i ålder 6 – 11 år som läser enligt syrisk läroplan; arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik. Förhoppning är att de senare ska kunna fortsätta sin skolgång i Syrien. I flyktinglägren finns redan utbildad personal som själva är flyktingar och som genom projektet får en meningsfylld sysselsättning.

Libanon

Libanon har ca 4,5 miljoner invånare (2014) på lite mindre än Skånes yta. Landet ligger inklämt mellan Israel och Syrien och är en av Mellanösterns sköra demokratier. Beirut är huvudstad med ca 1,9 milj invånare. I Libanon delas makten mellan de religiösa grupperna. Hälften av parlamentarikerna är kristna, hälften muslimer. Sedan presidenten avgick 2014 så sköter regeringen presidentens uppgifter. Nya parlamentsval har skjutits upp flera gånger pga det instabila läget i landet, men är utlyst till 2017. Libanon har ett långt och blodigt inbördeskrig bakom sig (1975–1990) som bottnade i motsättningar mellan kristna och muslimer. Syrien deltog i inbördeskriget och behöll sina styrkor i landet och hade stor makt över Libanon fram till 2005. Idag hyser Libanon över 1,2 miljoner flyktingar från Syrien och Irak. Dessa har inte rätt att arbeta eller gå i skolan, och har bidragit till att de redan stora inkomstklyftorna har ökat ännu mer. Libanons turistnäring och tjänstesektor har också påverkats starkt negativt av kriget i Syrien.

Insamling och budget

Susanne, matematiklärare från Hassakeh.

Totalkostnad för en elev under ett läsår är 11 500 kr. Då ingår allt från lokaler, lärarlöner, försäkringar, skolskjuts, måltider, skolmaterial m m. Equmeniakyrkan har som mål att bidra till att minst 200 barn får denna möjlighet att gå i skolan under en treårsperiod. Vill du och din församling vara med?

 • Ta upp en kollekt till en lärarlön = 7500 kr/mån
 • Hyra för skollokaler och uppvärmning = 1800 kr/mån
 • Försäkringar = 900 kr/mån
 • Utrustning för undervisning = 600 kr/mån
 • Läromedel för en elev under ett läsår = 400 kr/månad
 • Skollunch för en elev/dag = 200 kr/mån
 • Skolskjuts för en elev/dag = 100 kr/mån