Title Image

Ecuador

Stipendier till pastorskandidater

Lidköpings Missionsförsamling stöttar Equmeniakyrkans projekt ”Stipendier till pastorskandidater”. De som studerar teologi har en möjlighet att söka ett stipendium från vår samarbetskyrka, Pactokyrkan (La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador). Stipendiet består av 50 dollar per månad som stöd för studiekostnaderna. Pastorskandidaterna studerar på ett seminarium i huvudstaden Quito och gör sin praktik i någon av Pactokyrkans församlingar. För närvarande läser tre av studenterna på heltid. De är alla i 20-årsåldern och kommer från enkla förhållanden.

Apg29

Apg 29 är en internationell lärjungaskola där 18-24 elever, ett ledarteam och olika lärare, från minst två olika kulturer, samlas under tre månader, för att dela livet och tron med varandra. Hösten 2018 ägde en av skolorna rum i Ecuador. Utgångspunkt var staden Cayambe norr om huvudstaden Quito. En av församlingens medlemmar var med som deltagare och två tidigare medlemmar deltog som ledare.