Title Image

Vår tro

Ingen har någonsin sett Gud, men Jesus Guds son, som själv är Gud har visat oss vem Gud är. Så skriver en av dem som var med då Jesus vandrade på jorden och så kan man säga att det funkar att bli kristen. När vi läser om Jesus i Nya Testamentet i Bibeln kan vi börja veta något om Gud. Gud är en av oss och samtidigt helt unik genom Jesus. Då kan en tro börja spira inom oss att det finns en Gud, en Gud som vi vågar tro på därför att vi litar på Jesus. Så är det att bli en kristen, där börjar en vandring med Jesus som växer i klarhet och visshet. Att vara kristen är inte att fatta allt på en gång, eller ens någon gång, det är att börja följa Jesus och lita på honom.

För oss i Lidköpings Missionsförsamling är detta själva kärnan i vår tro liksom för hela den kristna kyrkan över världen. Jesus är centrum och själva nyckeln till den kristna tron på Gud.

Att vara kristen är inte att fatta allt på en gång, eller ens någon gång, det är att börja följa Jesus och lita på honom.

Berättelserna i Nya Testamentet i Bibeln berättar hur Jesus genom sitt liv visar oss vem Gud är genom att ge människor sitt värde tillbaka, bota de sjuka, mätta de hungriga, förlåta synd och skuld, ge hoppet tillbaka och alltid visa vad verklig kärlek är.Alla vi människor bär på frågor om vilka vi är, vart vi är på väg, finns det någon mening med tillvaron osv. Den kristna tron visar på att det finns svar på dessa funderingar. Återigen är Jesus nyckeln till svaren. Hans liv och ord visar oss att människan är obegränsat värdefull, önskad och har en meningsfull riktning i det att hon finns.

Kristen tro är en berättelse om Gud och människan där Gud är hela tillvarons ursprung. Det finns ett syfte med hela utvecklingen av tillvaron och världen. Vi står inte ensamma, inte ens när vi missar målet (syndar) och gör det som inte är bra för oss själva, andra och tillvaron. Gud blir människa genom Jesus och delar våra mänskliga förutsättningar. Men inte bara det, Jesus tar våra missade mål (synden) och helar det som gått sönder. Att tro på Jesus är att inte sätta sitt hopp till vår egna religiösa förmågor och ansträngningar utan helt lita på att det Jesus gör när han dör och uppstår för dig och mig är nog. Gud älskar oss för att vi är människor inte för att vi lyckas vara tillräckligt religiösa. Det vi inte lyckas med, laga det som gått sönder, gör Jesus. Att tro på detta och bekänna Jesus som sin herre är att vara en kristen.

I kyrkan/församlingen får vi leva detta liv tillsammans. Som efterföljare till Jesus är det viktigt att du får möjlighet att leva ut din tro och växa tillsammans med andra. Kyrka/församling kan sägas stavas ”tillsammans”. Du är välkommen in i denna gemenskap.

Krister Liljegren, Pastor

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den apostoliska trosbekännelsen