Title Image

Församlingens historia

Missionskyrkan i Lidköping bildades den 28 mars 1883. När de första medlemskorten delades ut det följande året var medlemsantalet drygt 50. 1885 byggdes den första egna kyrkan, Immanuelskyrkan. Då hade medlemsantalet i princip dubblerats. Alldeles i slutet av samma år beslutades att församlingen skulle heta Immanuelsförsamlingen i Lidköping. Det namnet behölls fram till 1971 då man ändrade till Lidköpings Missionsförsamling. Intressant är att den namnändringen hade framförts som förslag redan 1937.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1979 med helt ny gudstjänstlokal sammankopplad med stadens tidigare brandstation som blev ungdoms- och expeditionsutrymmen. Från början av 1980-talet har medlemsantalet legat relativt stabilt runt 400. Församlingen anslöts tidigt till Svenska Missionsförbundet och ingår sedan 2011 i det då av tre frikyrkosamfund nybildade Equmeniakyrkan.

Missionskyrkan i Lidköping hette tidigare Immanuelskyrkan.

Historien i videoformat

Under sommaren 2020 sändes en videoserie där pastor Krister Liljegren berättar om församlingens och stadens historia sammanvävt med betraktelser.

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 1

Nu startar vår nya filmserie som är en resa i tid och rum och som vill visa på att Gud är den samme då, nu och sedan och hur kyrkan har ett uppdrag som tar form genom olika händelser och […]

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 2

I detta avsnitt är tiden slutet av 1800-talet och Immanuelskyrkan, som sedan blir Missionskyrkan, föds. Vi ser byggnaden där ett barnhem tidigare låg och där en kvinnas engagemang för de mest utsatta la grunder för församlingen. Betraktelsen kring galaterbrevet hålls […]

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 3

I detta avsnitt besöker vi Truvegården i Filsbäck, där församlingen haft verksamhet sedan 40-talet. Vi får en glimt av hur allt började och vad som pågått genom åren. Betraktelsen kring galaterbrevet handlar om uppdraget.

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 4

I detta avsnitt besöker vi Skogshyddan, församlingens vackra sommarhem och café. Vi får några glimtar ur historien och tankar om platsen. Dessutom en betraktelse kring galaterbrevet och en sång skriven och framförd av Björn Hald.

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 5

I detta avsnitt besöker vi fyren i Lidköpings hamn. Vi får historiska tillbakablickar kring sjöfart och innanhav kopplat till en betraktelse kring galaterbrevet. Dessutom får vi njuta av en sång skriven och framförd av Björn Hald.

Sommarresan i Lidköping – avsnitt 6

I det sjätte och sista avsnittet följer vi vattenförsörjningen i Lidköping genom historien och kommer så “hem” till Missionskyrkan på Esplanaden. Byggnaden som varit både vattenverk och brandstation men som nu är kyrka. Vi får också njuta av sång och […]